За нас

Най-важните неща за нас

Фирмата е създадена в началото на 1994 г. в гр. Силистра . С официалното откриване на 06.10.1994 г. е поставено началото. Основната дейност е изцяло със стойтелни материали и ремонтни дейности.

Основни дейности

До 2005 г. ние се занимаваме с изпълнението на строителство и всички видове строително – монтажни работи. Предмет на дейността е още проектиране, модерно и сложно строителство на всякакви видове сгради офиси и други помещения.

КАЧЕСТВОТО на нашите услуги се дължи на професионализъм и на работа с качествени продукти от реномирани марки.

ЦЕНАТА, която предлагаме на нашите клиенти е еквивалентна на услугата.

УСПЕХА се дължи на висококвалифициран екип от специалисти, умеещи да работят в заедно.Ангажираността към нашите колеги се изразява в непрекъснатата професионална подготовка, както и последователност при реализацията на личността и социалната осигуреност.

КРАЙНИЯ ПРОДУКТ, това са удовлетворените потребности и желания на нашите клиенти.